PRÁCE‎ > ‎

SPRIEVODNÝ TEXT

Ideový zámer pre návrh Pamätníku holocaustu

 „Místa paměti jsou především relikty. Extrémní forma, kde přetrvává komemorativní vědomí v historii, jež ji volá neboť ji nezná. Místa paměti se rodí a žijí ze stesku po spontánní paměti, z vědomí, že je třeba vytvářet archivy…“ (P.Nora)
Napriek tomu, že sa nestotožňujem s predstavou zadávateľa o pamätníkoch stavaných v súčasnosti, považujem za výzvu pokúsiť sa vytvoriť aktuálny odkaz k danej téme, ktorá je sama o sebe ťažká. Dlhodobo sa venujem téme pamätníkov a svoje uvažovanie opieram o text francúzskeho historika Pierra Nora Mezi pamětí a historií: problematika míst.
Pamätníky a pomníky sú uspôsobené tak aby sa tu odohrávali rituály. Vždy keď nejaký z nich navštívim predstavím si bezpočetné pietne akty; kladenie vencov, vojenské orchestre... pozostatky minulých režimov, prázdne gesta vytvárajú prázdne miesta a vzbudzujú nedôveru. Pokud bychom ještě žili svou pamětí nepotřebovali bychom jí zasvěcovat místa.“ (P. Nora)
Podľa zadaných podmienok vidno, že predstava pamätníka či miesta, ktoré ma pripomínať, sa ešte neoslobodila od direktív totalitných režimov, ktorých predpokladom je, že budú trvalo určovať závažnosť a spôsob čítania histórie. Už v roku 1949 píše Mumford, že monument nie je možný v dobe, ktorá popiera univerzálne hodnoty. „Monumenty sú (...) možné iba v dobách, v ktorých existuje jednotné vedomie a jednotná kultúra.“
Zo zadania môže vyjsť teda iba „kamenný“ monument, ktorý existuje iba sám pre seba, nereflektuje spoločenskú situáciu a neberie ohľad na súčasného človeka, ktorý odmieta pasivitu alebo direktívy.
Ďalším bodom je vrstvenie odkazov k historickým udalostiam na tomto mieste, ktoré odkazuje k prvej Československej republike či neďaleko Pamätník boja za volebné právo. Táto tendencia vrstvenia, prekrývania či odstraňovania je signifikantná pre politické rozhodnutia.
Pri pamätníkoch nastáva konflikt medzi pamäťou a históriu. Mojou snahou je teda neprispievať k vytváraniu neaktuálnych odkazov a prázdnych miest. Spolieham na jednoduchosť. Navrhujem na danom trávnatom koberci nekosiť štvorec s rozmermi 5x5m a tým vytvoriť kontrast medzi udržiavaným dokonalým trávnikom, ak chceme históriou a tým čo je živé, organické, otvorené zmenám, svojvoľné, zabúdajúce – pamäťou, naznačenou nepokosenou časťou (napr. 5x5m). To čo má byť priamo vyslovené, direktívne: Nezapomeňme, otáčam presne opačným smerom k „zabúdame“. Na dokonalom trávniku zabudli pokosiť časť trávy, týmto zabudnutím provokujem snahy pamätníkov o uchovávanie nemenných hodnôt. Jav, ktorý sa prehlbuje priamoúmerne s uplynulým časom. „Příkaz zní „vzpomínat“, ale vzpomínat mám já a jsem to já, na koho se rozpomínám.“ (P. Nora)
Domnievam sa, že je dôležitejšie poukázať skôr na fakt, že problematika holokaustu sa pomaly rozplýva v spoločnosti, že ako taký vymizol zo živej pamäte a stáva sa historickým faktom, ktorý máme tendenciu oživovať pomocou pamätníkov a domnievať sa, že týmto vystríhame budúce generácie.
Klasický pamätník je znásobením ľudskej emócie, keďže sa domnievam, že v súčasnej dobe sa stávame nedôverčiví voči emocionálnym vplyvom, uprednostňujeme racionálne odôvodnenie a fakty. Preto ďalšou časťou je informačná časť, ktorá by zahŕňala niekoľko častí:

  • relevantné historické informácie v súvislosti s daným kontextom,
  •  autorský text idei „pamätníka“

Takýto archív vo verejnom priestore je možný pomocou technológie QR kódu, po načínaní, ktorého by sa objavil text. QR kód by bol umiestnení pri vstupe do parku, tým, že ich je niekoľko na niektorých by bol zakódované historické informácie, na druhom type zase autorský text osvetľujúci zámer. Nad QR kódom by sa nachádzal názov „Pamätník“. Kódovanie je zámerné, nejde o ľahko a rýchlo podanú informáciu, ale je to operácia vyžadujúca interakciu prijímateľa a tým ho mení z pasívneho na aktívneho, dožadujúceho sa vysvetlenia.

 

Hodnotenie poroty 

Diskutovaný návrh, který zaujal svou radikálně abstraktní formou a totálně doslovným obsahem. Zavislou část poroty též proklamovanými nízkými náklady, jejich úplnosti a pravdivosti nezávislá část poroty příliš nevěřila. Řešení je poněkud narcistní, předpokládá ochotu nastudovat návod na použití a vybavení potřebnou technikou. Pro toho kde na hru nepřistoupí sice pořád zůstává jemné lyrické dílko, které by se ale v provozu města mohlo snadno ztratit.


Na základe bodového ohodnotenia sa návrh umiestnil na 24. mieste z 47. miest.

Comments