PRÁCE‎ > ‎

SITUÁCIA /2012

"Možná, že je něco od začátku špatně už na tom, když nudu použijeme jako privilegovaný fenomén, na němž se snažíme pochopit sebe a naši současnost. Třeba je nuda už za námi. Třeba dnes už čas plyne tak rychle, že nudu zcela pohltí anebo ji před námi schová, takže ji vůbec nedokážeme vnímat."

Lars Svendsen

 Projekt bol pokusom o vytvorenie situácie spoluprežívania stavu pocitu nudy vo voľnom čase. Pracovali sme konkrétne s kategóriou situačnej nudy, ako ju  popisuje nórsky filozof Lars Svendsen v knihe Malá filozofie nudy. Snažili sme sa umelo navodiť tento bežný moment každodennosti. Pokúsili sme sa umelo zinscenovať prirodzenú situáciu, pričom sme nevedeli predpokladať výsledok. Použili sme základné prostriedky v rámci možností, ktoré poskytuje formát Performance Group (projekt v byte Miry Gáberovej), kde sa pozvaní hostia medzi sebou čiastočne alebo vôbec nepoznali. Vylúčili sme alkohol, ako katalyzátor zábavy a využili situovanie do súkromného priestoru. Ako prvoplánová indícia sa téma nudy dala vypozorovať vo výbere skladieb podľa kľúča "nuda" a použitý font menoviek "boring boring". Samy sme sa nudu nesnažili performovať, ale skôr spoluprežívať s účastníkmi vývoj Situácie. Zaujímavé bolo pre nás sprostredkovanie iného druhu zážitku, než aký zvyčajne očakávame, alebo sa snažíme docieliť. 

Spolupráca s Janou Kapelovou.https://sites.google.com/site/magdalenakuchtova/works/situacia-2012/1.jpg