PRÁCE‎ > ‎

POMNÍK ČSR /2009

Pamätník obratý o symboly, migrujúci z miesta na miesto, tiež z hľadiska významnosti v národnom povedomí. 28.10.2009
Vo svoje akcii sa pokúšam reflektovať postoje dvoch národností, zotrvávajúcich v tak blízkych vzťahoch, k spoločnej národnej udalosti z 28.10. Opäť ich staviam k sebe, voči sebe? Z ľavej strany znie české najpočúvanejšie rádio IMPULS, z pravej slovenské EXPRES. Spoluvytvárajú národnú identitu? Pohybujúc sa v zhluku týchto zvukov strážim toto miesto vo vymedzenom časovom úseku dňa podľa programu prezidenta ČR, ktorý sa zúčastnil pietneho aktu pri Národnom pamätníku na Vítkove, o deviatej hodine a trval maximálne jednu hodinu. Z natočeného video- materiálu vyťahujem still, ktoré zachytávajú situáciu. Súčasťou inštalácie je aj zvukový záznam z rádií, nahrávaný počas tejto hodiny, opäť z pravej strany Expres, z ľavej Impuls. Záznam dopĺňam kópiami z českých a slovenských denníkov, v ktorých sa vyskytuje táto udalosť.

časť inštalácie (stilly z videa)