PRÁCE‎ > ‎

PAMÄTNÍK HOLOKAUSTU V BRNE /2012

https://sites.google.com/site/magdalenakuchtova/works/pamaetnik-holocaustu-v-brne/stvorec_w.jpg


IDEA

Pri pamätníkoch nastáva konflikt medzi pamäťou a históriu. Mojou snahou je teda neprispievať k vytváraniu neaktuálnych odkazov a prázdnych miest. Spolieham na jednoduchosť. Navrhujem na danom trávnatom koberci nekosiť štvorec s rozmermi 5x5m a tým vytvoriť kontrast medzi udržiavaným dokonalým trávnikom, ak chceme históriou a tým čo je živé, organické, otvorené zmenám, svojvoľné, zabúdajúce - pamäťou, naznačenou nepokosenou časťou (napr. 5x5m). To čo má byť priamo vyslovené, direktívne: Nezapomeňme, otáčam presne opačným smerom k “zabúdame”. Na dokonalom trávniku zabudli pokosiť časť trávy, týmto zabudnutím provokujem snahy pamätníkov o uchovávanie nemenných hodnôt. Jav, ktorý sa prehlbuje priamoúmerne s uplynulým časom. “Příkaz zní “vzpomínat”, ale vzpomínat mám já a jsem to já, na koho se rozpomínám.” (P. Nora)


modelvizualizáciahttps://sites.google.com/site/magdalenakuchtova/works/pamaetnik-holocaustu-v-brne/poster_web.jpg?attredirects=0