PRÁCE‎ > ‎

PAMÄTNÍK AKO VYHLIADKA I. /2012

Počas rezidencie v Gruzínsku som skúmala rôzne pamätníky. Premýšľala som nad ich funkciou v rámci súčasného mestského priestoru. Privlastnila som si pojem „únava z rétoriky monumentálnosti“ ¹ a začala som skúmať formálnu stránku pamätníkov. Vybrala som jeden z mnohých, Memorial of Glory, príbuzný formou aj témou nášmu Slavínu. Po podrobnom skúmaní som realizovala niekoľkohodinovú akciu, kde som ponúkla návštevníkom parku pod pamätníkom cez ďalekohľad pozorovať samotný pamätník, schody a okolitý priestor. Chcela som tým upriamiť pozornosť na aktivity, ktoré sa denne odohrávajú na týchto miestach a zároveň u účastníkov skúmať ich vzťah, pamäť k tomuto miestu. Výstup tvoria dokumentačné fotografie a dotazník s otázkami a odpoveďami:

Pozorujte ďalekohľadom miesto v okolí pamätníka a zapíšte čo sa tam deje, čo v okolí pamätníka vidíte?

Viete ako sa volá tento pamätník?
Videli ste tu nejakú slávnosť?
Načo slúži toto miesto?

J.E. YOUNG: Pamäť a monument. In: NELSON, R. (ed.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart, 2004.