PRÁCE‎ > ‎

NUDA A ZMYSEL /2010

Prvá časť projektu s témou Nudy, ktorý vznikol v spolupráci s Janou Kapelovou. Vychádzal z pozorovania príznakov nudy bratislavských taxikárov a textov nórskeho filozofa Larsa Svendsena. V tomto projekte sme uvažovali o nude, ako nevyhnutnej súčasti pracovného procesu ilustrovanej na taxikárovi. Po dôkladnejšej analýze sa to javí ako špecifický príklad „nudy v pracovnom procese“ nakoľko taxikár ako súkromník si sám organizuje svoj pracovný čas a podriaďuje ho požiadavkám zákazníkov. Vo videu išlo slovami Elizabeth Goodsteinovej o „zážitok bez vlastností“, v ktorom sa však stále niečo dialo. Výstup tvoril videozáznam v loope, v ktorom kamera snímala zo zadného sedadla auta nudiaceho sa taxikára čakajúceho na zákazníkov. Ten bol projektovaný na predné sklo v interiéri auta. V spätnom zrkadle bežal let text od Larsa Svendsena ako komentár/návod k vnímaniu celej situácii, kladúci otázky o zmysle a kvalite prežívaného času.

still z videa: https://vimeo.com/32380153