PRÁCE‎ > ‎

NAUTILUS /2012

I.časť

Hypertextová esej  (Roland Barthes: Mytologie)

 (upozornenie: texty modré a podčiarknuté fungujú ako typický hyperlink - klik sa otvára hypertext. Spracovanie zadanej úlohy ma viedlo k takejto forme, kde dôležitú funkciu hrá hyperlink – ako nástroj pre zachytenie rôznych výbežkov, ktoré zohrávali úlohu pričítaní textu a ďalej ho otvárali mojej vlastnej interpretácii. Ide o subjektívnu mapu toho čím sa zaoberajú Štúdia vizuálnej kultúry, mapovaním rôznych kultúrnych vplyvov, obrazov  najmä vo všeobecnej rovine. Pre mňa je dôležitá praktická aplikácia a tej som podrobila jednu esej z Barthesovej Mytológie. Ďalšie mi neposkytovali dostatok materiálu pre vlastne konotácie – priznávam, sú mi málo známe kultúrne stereotypy. Ďalším pre mňa zaujímavým momentom je aj to, že tento výstup nefunguje v tlačenej forme.)

 „Naše vizuální zážitky se neodehrávají izolovaně; nabalují se na ně vzpomínky a obrazy pocházející z mnoha oblastí našeho života.“ S. 12 (Studia vizuální kultury)

Pri čítaní postupujem selektívnym spôsobom čítania podľa subjektívneho záujmu tzv. „Čítanie ako pytliactvo (M. de Certeau). Vyberám kapitoly v ktorých nachádzam vlastné paralely a ktoré ma k niečomu ďalej odkazujú a pokúšam sa ich prepojiť v rámci rôznych oblastí.

„Jak píše Hall, „lidem, věcem a událostem dávají význam právě ti, kdo se na kultuře podílejí... Věci získávají význam tím, jak je používáme, jak o nich uvažujeme a jaké k nim chováme pocity – tedy jak je reprezentujeme.“ My toto pojetí dovádíme ještě dál a tvrdíme, že stejně jako lidé dávají význam objektům, mají i objekty, které vytváříme, na než se díváme a které nám slouží ke komunikaci nebo k prosté potěše, schopnost dávat význam nám samým a dynamickým interakcím v rámci našich sociálních síti.“ S. 13 Studia vizuální kultury

 Nautilus a Opilý koráb

 Túto kapitolu vyberám nie preto, že by som v detstve čítala román Tajuplný ostrov(1875) od Julesa Verna; nečítala, ale preto že som nedávno videla 3D film Journey 2: The Mysterious Island (2012), ktorý je voľnou interpretáciu knihy podľa Julesa Verna, to znamená, že nemôžem odhaliť mieru interpretácie režisérom a najmä preto, lebo sa tu miešajú až tri romány: vyššie spomínaný od J. Verne, ďalej od Jonathana Swifta Gulliverové cesty a od Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov a ani jeden z nich som nečítala ale napriek tomu sa považujem za pomerne sčítanú a ba práve naopak málo gramotnú v oblasti vizuálnej kultúry. Takže nedokážem čítať jednotlivé odkazy na literárne diela, mimochodom, tento film je určený pre tínedžerov, ktorí tak isto zrejme nemajú tento základ z načítanej beletrie, zväčša, zrejme to ani nie je podstatné, no v rámci vizuálnej gramotnosti sú všetky tieto aspekty dôležité.

Bod, v ktorom sa aktivizuje môj záujem je práve ponorka Nautilus v Barthesovom texte, najprv mi nie je jasné prečo, okrem videného filmu. Postupným dohľadaním zisťujem, že sa spolu s jej Kapitánom Nemom objavila v jeho predchádzajúcom románe Dvadsať tisíc míľ pod morom (1869-70). Kapitán Nemo. S ním sa mi spája silný pocit/ spomienka z detstva, a tých nie je veľa, preto im prikladám vysokú váhu. Keďže som nečítala ani jednu Verneovku musí existovať iná kniha, pamätám si trilógiu, kde som sa zoznámila s postavou Kapitána Nema a ktorá ma tak vtiahla a ktorá tiež obsahuje podrobný opis Nautilus. Počiatočným impulzom bolo skúsiť vyhľadať zobrazenia Nautilus pomocou rozšíreného vyhľadávača na obrázky a položiť ich vedľa seba. Tu som sa dozvedela, že Nautilus je druh hlavonožca, ktorý žije v škrupine/ ulite, ktorú vie podľa potreby uzavrieť. R. Barthes nachádza u Verna princíp uzatvárania, ktorý je spoločný existenčnému snu detstva. Ako archetyp tohto sna označuje román Tajuplný ostrov, ktorý má byť symbolom Verneovej snahy o ukončenosť a vlastnenie sveta. „Hlubokým Verneovým gestem je tedy nepopiratelně gesto přivlastnení.“ (s. 63) Loď je podľa neho nielen symbol odchodu ale tiež symbolom uzavretosti. Ak vstúpime na loď, na čas je to uzavretý obytný priestor, z ktorého sa nedá kedykoľvek vystúpiť. Vnútorný priestor je ďalej potvrdzovaný možnosťou bez ujmy vidieť okolitý vonkajší svet- v prípade ponorky Nautilus. Informácia, že Nautilus je druh hlavonožca, s možnosťou uzavretia sa v svojej ulite a tak isto Barthesova interpretácia ma ďalej odkazujú k fenomenológii Gastona Bachelarda Poetika priestoru ku kapitole Ulita. Ďalej tu je zaujímavým bodom zobrazenie ponorky Nautilus od pôvodných ilustrácií k románu Julesa Verna cez rôzne literárne opisy až k filmovým adaptáciám v súčasnosti.

 II. časť:

Mýtus dnes

 Referát – na základe štruktúry textu prispôsobujem čítanie – písanie štruktúre = grafu, racionálnej so snahou organizovanizovať.Použitá literatúra:

Mytologie http://www.martinus.sk/?uItem=16252
Studia vizualní struktury http://www.artforum.sk/catalog/sturken-marita-cartwright-lisa:studia-vizualni-kultury/?mod=catalog&detail=33146
Možnosti vizuálních studií. Obrazy - texty - interpretace
http://www.artforum.sk/catalog/filipova-marta-rampley-matthew-eds:moznosti-vizualnich-studii-obrazy---texty---interpretace/?mod=catalog&detail=21175
Kapitoly z dějin a teorie médií
http://www.artforum.sk/catalog/dvorak-tomas-ed:kapitoly-z-dejin-a-teorie-medii/?mod=catalog&detail=46718/