PRÁCE‎ > ‎

JE TAKTIKA VEREJNÉHO PODSTAVCA PARTIZÁNSKÁ? /2014https://sites.google.com/site/magdalenakuchtova/je-taktika-verejneho-podstavca-partizanska-2014/graf_web.jpg


(pre detail kliknite na obrázok)


Schéma vznikla v nadväznosti na textovú časť dizertačnej práce, v ktorej sa zaoberám aj aktivitami Verejného podstavca. Textovú časť VP prebral ako scenár pre video na výstavu Potreba praxe v Tranzite (2014).
Schéma je pokus o pohľad zvonku na ich aktivity. Za ich aktivity považujem akcie, ktoré uskutočnili počas rokov 2006 (kedy fungovali neoficiálne ako skupina sochárov zaoberajúca sa verejným priestorom) až do 2011, kedy sa povaha ich realizácii zmenila na iniciátorskú. Najdôležitejším bolo položiť si otázku a cez túto otázku sa pozrieť na ich aktivity. Je taktika Verejného podstavca partizánska? Je to akýsi filter, ktorý pozostáva z častí. Odpoveďami na tieto otázky a vzniká výsledný obraz, ktorý definuje ich aktivity. Pripúšťam aj možnosti iných odpovedí a tým aj iného obrazu.