PRÁCE‎ > ‎

ČIARKA /2010

Signifikantný výrok: “Kto padne v boji za slobodu, nezomiera...”, pre vojnové pamätníky zaznamenaný z pamätníku bulharských revolucionárov na bratislavskom nábreží. Video pozostávajúce z dvoch takmer rovnakých stillov, v ktorých nastáva minimálna zmena, posun čiarky, ktorý vytvára odlišný význam v zmysle výroku bulharského revolucionára. Ide o posun v uvažovaní nad jazykom ako najpresnejším dorozumievacím prostriedkom.
Základným materiálom je jediná fotografia, z ktorej po Photoshopovej úprave vzniká dalšia fotografia s minimálnou vizuálnou zmenou. Fotografie sú prezentované vo forme videa v loope.


Čiarka (video loop)

pôvodný záberupravený záber