PRÁCE‎ > ‎

LOKÁLNY KONTEXT /2010

Public artový projekt je vytvorený pre špecifickú situáciu pod Bratislavským hradom, v blízkosti, ktorého sa nachádza aj samotný parlament, konkrétne ide o územie bývalej mestskej časti Vydrica. Umiestnením textu “POZERÁŠ ZHORA NEVIDÍŠ”, na zadné strany billboardov obkolesujúce ruiny Vydrice zbúranej v 7O-tych rokoch z politických dôvodov či sociálnych. Mestská časť Vydrica tvorila v minulosti spodnú sociálno-náboženskú fortifikáciu Bratislavského hradu. V súčasnosti je lukratívnym priestorom na nábreží Dunaja s developerskými snahami o jej opätovnú kolonizáciu. 
Textom “POZERÁŠ ZHORA NEVIDÍŠ” otváram viacero vertikálnych čítaní; politických, historických, architektonických. Predstavuje to vertikálny model histórie/ vrstiev (akýchkoľvek), kde na vrchole stojíme v najprítomnejšej súčasnosti, pozeráme dole, kde sa vrstvy čiastočne transparentné navzájom prekrývajú ale ich viditeľnosť je podmienená hĺbkou v akej sa nachádzajú až do úplnej nejasnosti. V projekte vychádzam z historických faktov, daností a kontextu miesta.
Výstup tvoria pohľadnice s motívom textu odfoteného z Hradu a taktiež videozáznam eventu ich rozdávania z vyhliadkového miesta na Hrade. Ďalšou časťou je pracovný stôl, ktorý dokumentuje širší kontext historických súvislostí. Tvorí otvorený subjektívny archív miesta zostavený z videí o MČ Vydrica, investorské zámery, architektonické súťaže, katalóg pulic artových konceptov Vydrice z roku 1984, či iné tematické knihy.


Rozdávanie pohladníc (video záznam)

Pohľadnica určená na rozdávaniePohľad do inštalácie


Pohľad do inštalácie


Detail pracovného stola